NAŠe USLUGe
projektovanje klimatskih sistema
projektovanje klimatskih sistema
Uz pomoć specijalnog softvera izračunat ćemo za vas optimalni klimatski sistem koji će osigurati idealnu mikroklimu vašeg objekta.
servis klime
servis klime
Uskoro ćemo obavljati servisni radove: čišćenje, dezinfekciju, punjenje sa freonom i tako dalje.
prodaja klimatske opreme
prodaja klimatske opreme
Uvek imamo širok asortiman klimatske opreme. U najkraćem mogućem roku za vaše pojedinačne zahteve po nalogu dostavićemo vam bilo koju klimatsku opremu koja nije bila u našem skladištu.
popravka klime
popravka klime
Ako vaša klimatska oprema ne radi ispravno, sigurno ćemo pronaći razlog i ukloniti bilo koji tehnički problem.
instalacija klime
instalacija klime
Naši stručnjaci će brzo i jasno postaviti odabranu klimatsku opremu na vašoj lokaciji u skladu sa svim tehničkim zahtevima.
CENE ZA NAŠE USLUGE
Naslov  Оpis Cena
Коnsultacija specijalista sa posjetom objekta Naš stručnjak će vam savjetovati o posjeti vašoj lokaciji od 10 eura bez PDVa narući
Dijagnostički pregled klimatske opreme Razlog nepravilnog rada vaše klimatske opreme biće razjašnjen na licu mesta uz pomoć posebne opreme od 15 eura bez PDVa narući
Instaliranje klima uređaja Standartno: ugradnja klima uređaja na visini od 2,2 м sa dužinom cjevi do 2 м. 
Nestandartno: bilo koja druga opcija, uklj. industrijski alpinizam
od 60 eura bez PDVa narući
Servis  Servisni radove: čišćenje, dezinfekcija i tako dalje od 30 eura bez PDVa narući
Punjenje freonom Svaka vrsta freona (R-22, R-32, R-134A, R-407, R-41), punjenje po težini od 40 eura kg bez PDVa narući